چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رویداد آبی شهرستان میبد
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
6820 تجدید مناقصه عمومی خرید « لوله چدن داکتیل و آزبست » قراردادها 1387/04/07 15:30:00 915

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/29

بازدید:915

6925 خرید 5 دستگاه دیتالاگر درون چاهی قراردادها 1387/04/14 15:30:00 1112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/29

بازدید:1112

7067 اجرای قطعه دوم طرح انتقال آب بصیرون به ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1387/04/17 15:30:00 893

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/29

بازدید:893

6927 خدمات نگهبانی و حفاظت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1387/04/15 15:30:00 953

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/28

بازدید:953

6928 اصلاحیه شماره یک شرایط مناقصه « خرید لوله چدن داکتیل » مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 839

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/28

بازدید:839

اصلاحیه شماره 2 شرایط مناقصه « خرید لوله آزبست و چدن داکتیل » مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 991

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/20

بازدید:991

اصلاحیه شماره یک شرایط مناقصه « خرید لوله آزبست و چدن داکتیل » مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1055

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/13

بازدید:1055

5994 عملیات گشت و نظارت و انسداد چاه های غیر مجاز مناقصه یك مرحله‌ای واحد قراردادها 1387/03/20 15:30:00 910

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/13

بازدید:910

خرید لوله چدن داکتیل به قطر 200 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای واحد قراردادها 1387/03/31 15:30:00 898

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/13

بازدید:898

خرید لوله آزبست و چدن داکتیل مناقصه یك مرحله‌ای واحد قراردادها 1387/03/24 15:30:00 915

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1387/03/12

بازدید:915