چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رویداد آبی شهرستان میبد
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
34971 سرويس، نگهداري و تعميرات خط انتقال آب زاينده رود به یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/12/09 745

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:745

34927 اجراي سيستم كنترل وتله متري خط آبرساني تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/11/12 773

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:773

34969 مطالعات تهيه مدل رياضي كمي وكيفي منابع آبهاي زيرزميني محدوده مطالعاتي ابركوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/12/11 810

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:810

34677 الحاقيه شماره 3حصاركشي ايستگاه حلوان طبس مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/11/26 623

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/24

بازدید:623

34386 احداث2باب مخزن 20هزارمترمكعبي بتني،حوضچه هاي ورودي وخروجي وخطوط لوله ارتباطي فولادي و....درسنگاوي مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/12/10 677

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/23

بازدید:677

34126 الحاقيه شماره 2حصاركشي ايستگاه كليماتولوژي حلوان طبس مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/11/26 627

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/19

بازدید:627

33812 الحاقيه شماره 1 شرايط مناقصه حصاركشي ايستگاه حلوان طبس مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/11/24 633

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/17

بازدید:633

33109 حصاركشي ايستگاه كليماتولوژي حلوان طبس مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/11/24 719

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/09

بازدید:719

مطالعات ،شناسايي،پايش وتعيين حريم كيفي منابع آب دشت يزد - اردكان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1389/11/17 861

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/04

بازدید:861