چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رویداد آبی شهرستان میبد
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1881 الحاقیه شماره 1 و 2 عملیات اجرایی انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/07/29 485

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/25

بازدید:485

18175 ارزیابی کیفی مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات خط اصلی انتقال آب به یزد و... مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/08/15 592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:592

55 عملیات اجرایی انسداد چاههای غیرمجاز وجلوگیری از اضافه برداشت منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/07/27 551

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/11

بازدید:551

16271 حفاری ، احداث اتاقک وتجهیزسه حلقه چاه به شماره های 35-36و39درمنطقه چرخاب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/07/18 514

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/01

بازدید:514