یکشنبه, 10 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 99
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عملکرد وزارت نیرو-مخازن سد
عملکرد وزارت نیرو-سد
هر هفته الف ب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

نظرسنجی خدمات شرکت

 

نظرسنجی خدمات شرکت

 

شمارهعنوانشرح
01پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/01/30

BF043/01نظرسنجی موضوع ماده 8 طرح تکریم

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/07/25