چهارشنبه, 27 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

نظرسنجی خدمات شرکت

 

نظرسنجی خدمات شرکت

 

شمارهعنوانشرح
01پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/01/30

BF043/01نظرسنجی موضوع ماده 8 طرح تکریم

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/07/25