شنبه, 10 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رویداد آبی شهرستان مهریز
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

نظرسنجی خدمات شرکت

 

نظرسنجی خدمات شرکت

 

شماره عنوان شرح
01 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/01/30

BF043/01 نظرسنجی موضوع ماده 8 طرح تکریم

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/07/25