جمعه, 4 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سردار شهید سلیمانی
هر هفته الف ب ایران
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

نظرسنجی خدمات شرکت

 

نظرسنجی خدمات شرکت

 

شمارهعنوانشرح
01پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/01/30

BF043/01نظرسنجی موضوع ماده 8 طرح تکریم

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/07/25