چهارشنبه, 27 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

طرح های تحقیقاتی درحال انجام :

1-ارزیابی زیست محیطی تاثیر صنایع معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی آب در استان یزد

2-ارزیابی تخریب کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت ابرکوه و عوامل موثر بر آن