یکشنبه, 10 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 99
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عملکرد وزارت نیرو-مخازن سد
عملکرد وزارت نیرو-سد
هر هفته الف ب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

مشخصات ارائه دهندگان خدمت 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

آدرس پست الکترونیکی

1

فاطمه ابراهیمی مطلق

رابط معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

035-31070137

motlagh@yazdwater.ir

2

محمد محزون زاده

رابط معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

035-31070196

mahzoun@yazdwater.ir

3

منصورمحتشم نیا

رابط معاونت برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری

035-31070175

mohtasham@yazdwater.ir

4

مهدی پارسائیان

رابط معاونت برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری

035-31070162

parsaeian@yazdwater.ir

5

علیرضا روحانی

رابط معاونت حفاظت و بهره برداری

035-31070165

rouhani@yazdwater.ir

6

فهیمه مسعودی

رابط معاونت حفاظت و بهره برداری

035-31070197

masoudi@yazdwater.ir