چهارشنبه, 27 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

 

<لیست پروژه های عمرانی مربوط به طرح های تغذیه مصنوعی در سال 1397>

نام پروژه

پیشرفت فیزیکی در ابتدای سال طبق موافقتنامه

پیشرفت فیزیکی تاکنون(تجمعی)

مبلغ هزینه شده تاکنون(میلیون ریال)

زمان پایان پروژه

مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی و پخش سیل

82.5

82.5

55560

1400