یکشنبه, 10 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 99
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عملکرد وزارت نیرو-مخازن سد
عملکرد وزارت نیرو-سد
هر هفته الف ب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

<لیست پروژه های عمرانی مربوط به طرح های تغذیه مصنوعی در سال 1397>

نام پروژه

پیشرفت فیزیکی در ابتدای سال طبق موافقتنامه

پیشرفت فیزیکی تاکنون(تجمعی)

مبلغ هزینه شده تاکنون(میلیون ریال)

زمان پایان پروژه

مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی و پخش سیل

82.5

82.5

55560

1400