پنجشنبه, 14 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 99
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عملکرد وزارت نیرو-مخازن سد
عملکرد وزارت نیرو-سد
هر هفته الف ب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

پروژه های در دست انجام

(آخرین بروزرسانی: اردیبهشت 1397)

ردیف

عنوان پروژه

نام مشاور

درصد پیشرفت فیزیکی

1

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه 

کاریز آب کویر

85

2

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه ها

آب آرا سازه

85

3

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه ها

آب پویشگران نوین

90

4

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه ها          

مهاب یزد

85