چهارشنبه, 27 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

عملکرد تلفیق

  1. تهیه گزارش سالانه وضعیت منابع ومصارف آب درمحدوده های مطالعاتی استان
  2. تهیه گزارش و نمودار چرخه آب استانی
  3. تکمیل و بهنگام سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی منابع آب سطحی و زیر زمینی در سطح شرکت با تاکید بر اطلاعات بیلان
  4. به روز رسانی بیلان محدوده های مطالعاتی جهت تهیه گزارش ممنوعیت
  5. هماهنگی با سازمانهای مجاور در خصوص تبادل آمار و اطلاعات و انجام مطالعات در محدوده های مطالعاتی و حوضه های آبریز مشترک
  6. بررسی وضعیت پایانه‌های آبی (کفه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها) مطابق با شیوه نامه
  7. تهیه گزارش اجمالی از وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب مطابق با شیوه نامه
  8. تحلیل کمی منابع آب (بارش، دما، تبخیر و دبی) استان در فصول مختلف مطابق با شیوه‌نامه سال 1397
  9. به روز رسانی بانک اطلاعات پایه منابع آب موجود استان

 

 

پروژه های آتی مطالعات پایه منابع آب

مطالعات ظرفیت سنجی (بررسی رفتار) آبخوان چرخاب با هدف تامین آب پایدار شرب شهر یزد