Saturday, 15 Azar 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

 Group : اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب یزد
جمع آوری و انتقال آب از 20 حلقه چاه در منطقه چرخاب
هدف از مطالعات و ضرورت اجرای طرح:تأمین آب شرب در مواقع اضطراری به میزان 500 لیتر در ثانیه می باشد. مطالعات طرح در سال 1391 آغاز شد و عملیات اجرایی طرح با پیشرفت 20 درصد طی سال‌های 1392 و 1393 انجام شده است. مطالعات طرح در سال 1393 و 80 درصد از مابقی عملیات اجرایی طرح با در نظر گرفتن تأمین بودجه کافی در سال 1395 به اتمام خواهد رسید.

 

Start Date :   |  End Date :

Executive : شرکت سهامی آب منطقه ای یزد                                                                       
Physical development plan : 20   Percent
More Details

 

 

 Group : احداث سد مخزنی هرات و تأسیسات وابسته
ساختمان سد مخزنی هرات و شبکه آبیاری و زهکشی
موقعیت ساخت سد هرات بر روی رودخانه اعظم و در جنوب غربی شهر هرات در نظر گرفته‌شده است . رودخانه اعظم از ارتفاعات آسمانزاری ، قاسم آباد ، ساقوتیه و مروشگان سرچشمه گرفته و پس از جمع‌آوری آبهای سطحی این ناحیه وارد تنگه روستای برازجان شده و از جنوب روستای خوانسار عبور نموده و نهایتاً به کویر و نمکزار شرق هرات و مروست می‌ریزد . رودخانه هرات عموماً از چشمه‌های آهکی تغذیه گردیده ضمن آنکه سیلابهای ارتفاعات مذکور نیز بوسیله این رودخانه جمع‌آوری می شود .

 

Start Date : 2009-07-18  |  End Date : 2020-03-19

Executive : شرکت سهامی آب منطقه ای یزد                                                                       
Physical development plan : 92   Percent
More Details

 

 

 Group : پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی
انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در استان
فعالیت های مربوطه در حال اجرا می باشد.

 

Start Date : 2015-12-06  |  End Date : 2016-12-05

Executive : معاونت حفاظت و بهره برداری                                                                       
Physical development plan : 0   Percent
More Details

 

 

 Group : پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی
تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی بخش خصوصی
صد درصد گروه های گشت و بازرسی تشکیل گردیده و فعالیت های مربوطه در حال اجرا می باشد.

 

Start Date : 2015-12-06  |  End Date : 2016-12-05

Executive : معاونت حفاظت و بهره برداری                                                                       
Physical development plan : 0   Percent
More Details