جمعه, 9 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پدافند غیرعامل
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

1399

1398

1397

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل بکارگیری سربازان نخبه دستورالعمل بکارگیری سربازان نخبه 1397/02/15
  افزایش حقوق کارکنان سال 97 افزایش حقوق کارکنان سال 97 1397/03/29
  حمایت از کالای ایرانی حمایت از کالای ایرانی 1397/01/20
  برقراری رفاهیات در زمان اسفاده از مرخصی استعلاجی رفاهیات مرخصی استعلاجی 97/191/14380 1397/07/07

1396

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 1396/07/01
  نحوه 5 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ذیل آن در خارج از محدوده خدماتی نحوه 5 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ذیل آن در خارج از محدوده خدماتی 1396/02/12
  شیوه نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب کشور شیوه نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب کشور 1396/05/22
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور 1396/01/28
  دستورالعمل احراز اصالت هویت بر خط دستورالعمل احراز اصالت هویت بر خط 1396/10/05

1395

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ماده91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 1395/01/29
  ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی 1395/08/25
  قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص 80480 1395/07/05
  مرخصی تشویقی شوهران دارای همسر شاغل دوهفته مرخصی تشویقی شوهران دارای همسر شاغل 95/31684/500 1395/07/17

1394

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه تضمین معاملات دولتی تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرف­های قرارداد‌ی 123402/ت50659ه 1394/09/22
  حد نصاب معاملات در سال 94 تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ۱۵۴۰۰/ت ۵۱۸۱۳ه 1394/02/13
  افزایش مدت مرخصی زایمان افرایش مدت مرخصی زایمان از ۶ماه به ۹ماه 94/42155/50/100 1394/09/23

1392

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ماده 688 قانون مجازات اسلامی ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1392/02/01

1390

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 1390/02/28

1388

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه خرید خدمات مشاوره قانون برگزاری مناقصات، ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات مشاوره 193542/ت 42986ک 1388/10/01
  دستورالعمل حمایت از ازدواج کارکنان مجرد حمایت از ازدواج کارکنان مجرد 69260/50/100 1388/06/21

1384

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه معاملات شرکت های سهامی آب منطقه ای آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای‌ 29104ت‌33583هـ 1384/05/11

1383

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون برگزاری مناقصات تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات 130890 1383/11/17
  آیین نامه اجرائی توسعه مشارکت زنان افزایش مشارکت زنان وضرورت بهره مندی بیشتر از توانمندی های آنان 988/10/100 وزیرنیرو 1383/01/16

1361

بخشنامه ها و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/26