یکشنبه, 4 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 در این بخش پیشنهادها و نقطه نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات استانی شرکت اخذ گردیده و پس از جمع آوری و تحلیل ارائه خواهد گردید:

***********************************

 

ماده (6) آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی 

اصلاحیه پیشنهادی شرکت آب منطقه ای یزد:

با استناد به آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی طبق مفاد ماده (3) میزان کف انجام معاملات از طریق فرآیند این سامانه از 10% سقف تعیین شده برای معاملات کوچک به حداقل پنج برابر سقف معاملات کوچک تعدیل گردد. چرا که در شرایط فعلی انجام معاملات از طریق سامانه ستاد ایران و با وجود محدودیت استفاده کاربران اصناف مختلف خدمات رسان از قبیل لوازم متفرقه مصرفی، خدمات خودرویی، خریداران ضایعات و اموال اقساط مصرفی و... مانع شرکت و حضور خریدارانی در مزایده‌ها می‌شوند که ازسواد و دانش استفاده از سامانه‌ها برخوردار نیستند. فلذا می‌طلبد شمول ماده (6) این آیین‌نامه نیز به موارد فوق تسری یابد.

مشاهده قانون

لطفا نظر خود را اعلام فرمایید.

 


ماده (8) آیین‌نامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها

اصلاحیه پیشنهادی شرکت آب منطقه ای یزد:

1- چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار‌دولت است، برای اجرای طرحهای آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و‌نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید.
2- قانون توزیع عادلانه آب درخصوص وضعیت مستحدثات اطراف رودخانه ها که قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب احداث گردیده اندویا به عبارت دیگر تصرفات به ادای مالکانه قبل ازوضع قوانین، ساکت است.

مشاهده قانون

لطفا نظر خود را اعلام فرمایید.

 
آخرین به روزرسانی: 1399/05/09