شنبه, 3 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

در مهرماه سال 1366 براساس مصوبه هیئت محترم وزیران، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به طور مستقل تاسیس گردید که هدف اصلی آن حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی منطقه و انتقال آب از حوزه­های مجاور برای تأمین آب مورد نیاز استان و آبرسانی به شهرهای مختلف می­باشد.

در حال حاضر این شرکت در قالب 5 حوزه مطالعات پایه منایع آب،طرح و توسعه ، حفاظت و بهره برداری، برنامه­ریزی و مدیریت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی به انجام وظایف و فعالیتهای محوله در راستای دستیابی به اهداف شرکت می پردازد.

 

اهم وظایف

1-انجام مطالعات لازم برای شناخت،توسعه و بهره برداری از منابع آب استان

2-تهیه و اجرای طرحها و پروژه های تامین و عرضه آب،مهندسی رودخانه ها ،کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی

3-ایجاد،بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین و عرضه آب

4-انجام اقدامات لازم به منظورجلوگیری از افت منابع وجبران آب زیرزمینی در چارچوب قوانین و مقررات

5-حفاظت  و بهره برداری بهینه از منابع آب درچارچوب سیاستها یا ضوابط و
برنامه های مصوب وزارت نیرو

6-انتقال آب خارج از حوزه به استان یزد

7-بهره برداری از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف درقالب تخصیص مصوب وزارت نیرو

8-ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب
آخرین به روزرسانی: 1397/11/11