شنبه, 3 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

<لیست پروژه های عمرانی مربوط به طرح های تغذیه مصنوعی در سال 1397>

نام پروژه

پیشرفت فیزیکی در ابتدای سال طبق موافقتنامه

پیشرفت فیزیکی تاکنون(تجمعی)

مبلغ هزینه شده تاکنون(میلیون ریال)

زمان پایان پروژه

مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی و پخش سیل

82.5

82.5

55560

1400
آخرین به روزرسانی: 1399/02/16