|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت حفاظت و بهره برداری

 

معاون حفاظت و بهره برداری:جواد منصوری مجومرد

تلفن مستقیم: 31070150-035

 پست الکترونیکی: mansouri@yzrw.ir

 


شرح وظایف :

 •  برنامه‌ریزی فعالیت‌های بهره‌برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی
 • سیاستگذاری و نظارت بر تهیه برنامه‌ها و نظامهای بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب، تأسیسات آبی و پیگیری اجرای برنامه‌ها و دستورالعملها
 • نظارت بر تهیه و مبادله موافقت‌نامه‌های تعمیرات و نگهداری و مرمت بازسازی، پیگیری اعتبارات مربوطه
 • هدایت، راهبری امور بهره‌برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و مدیریت بهینه تأسیسات آبی واگذارشده به بخش خصوصی
 • سیاستگذاری و نظارت بر تهیه و تدوین، طراحی و اجرای برنامه‌های حفاظت و مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و تالابها
 • هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب‌بها و حق اشتراک و نظارت و ارزیابی عملکرد آن
 • نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط
 • نظارت بر عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها در زمینه بهره‌برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آب
 • هدایت، راهبری و نظارت بر اجرای طرحهای تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در چارچوب موافقت‌نامه‌های ذیربط
 • برنامه‌ریزی،‌ سازماندهی، هماهنگی و هدایت امور مرتبط با رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک بر اساس قوانین، مقررات و تعهدات قانونی
 • پیگیری و هماهنگی ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی تأسیسات آبی و آموزش‌های لازم
 • هماهنگی با واحدهای طرح و توسعه در انتقال تأسیسات جدیدالاحداث به واحد بهره‌برداری و پیگیری امور مربوط
 • بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به‌روزرسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت‌ها و شبکه‌های آبیاری مختلف و واگذاری اشتراک‌های آب و صدور پروانه‌ها بر حسب نوع کاربری در چارچوب آئین‌نامه‌های مربوط و مقررات جاری
 • نظارت بر کنترل تعیین میزان حق اشتراک، حق‌آبه و آب‌بها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت
 • تایید فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین
 • همکاری در رسیدگی به شکایات مشترکین حقیقی و حقوقی
 • راهبری واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکتهای بهره‌برداری و تشکلهای کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی  به منظور برقراری نظام بهره‌برداری بهینه از منابع آب
 • همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم‌آبی و مقابله با بحران آب
 • نظارت بر انجام به موقع صحیح خدمت‌رسانی به مشترکین بر اساس سازوکارهای از پیش تعیین شده
 • دریافت و اعمال اهداف، سیاستها و خط‌مشی از شرکت مادر در امور درآمد و مشترکین
 • برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای شرکت و ارتقاء بهره‌وری و بهبود فعالیتهای مربوط
 • اجرای صحیح دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با امور مشترکین
 • آگاهی دقیق از مبانی تعرفه‌های مورد عمل، تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت
 • کنترل  قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین، بررسی و تعیین روشهای اقتصادی به‌روز جهت کاهش هزینه و ارائه به حوزه مالی و پشتیبانی
 • کنترل گزارش عدم پرداخت مطالبات مشترکین، بررسی علل عدم پرداخت و اقدام به قطع و وصل اشتراک در صورت لزوم
 • نظارت بر اقدامات لازم در خصوص مکانیزه نمودن امور وصول درآمد و به روزنگهداشتن اطلاعات مربوط
 • بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و ارائه گزارش مربوط به مراجع بالادستی
 • کنترل و بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر
 • تأیید پروانه‌های کف‌شکنی، لایروبی چاهها (به استثنای پروانه‌های حفر، اولین پروانه‌ بهره‌برداری، پروانه تغییر محل چاهها در مناطق ممنوعه و پروانه حفر قنات) و مجوزهای مربوطه با هماهنگی معاونت حفاظت و بهره‌برداری
 • تایید تمدید پروانه‌های بهره‌برداری (پس از وصول عوارض و حق‌النظاره) به موجب مجوز صادرشده از معاونت حفاظت و بهره‌برداری
 • نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای حفاری و بررسی موارد تخلف شرکتهای مذکور به منظور اعلام به مراجع قضایی و وزارت نیرو جهت اقدام مقتضی
 • پیگیری دریافت کلیه حقوق دولتی مربوط
 • بررسی گزارشات واصله در خصوص اقدامات خلاف قانون متخلفین وارجاع آن به واحد حقوقی جهت انجام اقدامات لازم
 • تجزیه، تحلیل و تهیه گزارشات و ارائه به مقام مافوق
 • هماهنگی با سایر معاونتها و دفاتر ستادی مدیرعامل در رابطه با پروژه‌های عمرانی و مطالعاتی از طریق معاونت حفاظت و بهره‌برداری و مدیرهماهنگی امور آب شهرستانها
 • ایجاد هماهنگی‌های لازم با واحد درآمد و مشترکین جهت وصول هزینه‌های جبرانی تأمین آب (موضوع ماده 12آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و بند ث تبصره 18 بودجه) و ارسال اسناد و مدارک لازم به آن واحد
 • ایجاد هماهنگی لازم بین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها و کارشناسان حفاظت قسمت جهت انجام اقدامات لازم بر روی پرونده‌های متقاضیان
 • هماهنگی با ستاد شرکت آب منطقه‌ای در بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها و سایر اقدامات مربوط
 • پیگیری لازم جهت تعیین و معرفی پرسنل واحد ابلاغ نمایندگی مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب
 • هماهنگی لازم در پیگیری تخلفات مربوط به مخازن سدها بر اساس گزارش مأمورین ماده 30
 • بازدید و سرکشی از منطقه تحت سرپرستی در فواصل زمانی مناسب به منظور آگاهی یافتن از موارد تخلفات احتمالی، تهیه گزارش لازم و ارائه به مسئولین ذیربط
 • فراهم نمودن امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت نگهداری سوابق پرونده‌های مشترکین و متقاضیان و مکانیزه نمودن اطلاعات
 • ارائه شرح وظایف ابلاغی به کارکنان تحت امر و برخورد با موارد تخلف اداری و همچنین نظارت بر عملکرد کارکنان
 • حضور در جلسات فرمانداری‌ها یا سایر دستگاههای دولتی شهرستانهای زیرمجموعه به منظور دفاع از مواضع و حقوق شرکت و تبیین مقررات و قوانین جاری
 • شفاف‌سازی گردش کار فعالیتهای حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و اطلاع‌رسانی مناسب و تسریع در روند کار متقاضیان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع
 • بررسی و انجام اقدامات لازم در مورد امور مربوط به نیروی انسانی تحت امر (از جمله ارزشیابی عملکرد، فوق‌العاده اضافه‌کار و حق‌مأموریت، آموزش و امور رفاهی و وام کارکنان و ارائه به واحد ذیربط)
 • نظارت بر تامین  ملزومات اداری مورد نیاز و تقاضاهای خرید و خدمات و پیگیری جهت دریافت اجناس و خدمات
 • نظارت بر نحوه بکارگیری اموال منقول و غیرمنقول تحویلی شرکت در منطقه عملکرد و بهسازی آنها
 • نظارت، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر
 • تایید سیاست‌ها و مدل‌های بهره‌برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه‌های بهره‌برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته
 • بررسی و تأئید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه
 • تایید و نظارت  برنامه‌های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت توانیر
 • بررسی و اظهار نظر درخصوص سازماندهی اهداف و فعالیت های حوزه بهره برداری با نگرش فرایندی و تفکیک فعالیت های صف وستاد
 • نظارت بر گزارش توجیهی جهت ممنوعیت بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت ها در منطقه، تمدید یا رفع ممنوعیت با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • نظارت برتهیه دستورالعمل و انجام راهنمائی لازم در زمینه حریم و بستر رودخانه وانهار ومسیل ها به امورآب وادارات تابعه
 • نظارت برعملکرد واحدهای شهرستانی در زمینه بهره برداری وحفاظت کمی وکیفی از منابع و تاسیسات آب
 •  نظارت درانجام امور مربوط به مشترکین آب کشاورزی ، صنعت شرب وپرورش ماهی و... و انجام امور مربوطه
 •  نظارت بر تهیه برنامه های لازم جهت شناسایی عوامل آلوده کننده منابع آب و پیگیری به منظور رفع آلودگی ها باهماهنگی و همکاری سایر ارگانها درچارچوب ضوابط ومقررات حفاظت کیفی وجلوگیری ازآلودگی آنها
 • عضویت و فعالیت در کمیته های مرتبط با وظایف حوزه حسب ابلاغ صادره از سوی مدیرعامل
 • طرح ریزی، هدایت، پیاده سازی وکنترل فعالیت های بهبود به منظور تسهیل در انجام فرایندهای حوزه بهره برداری و حفاظت و ایجاد تحول اداری
 • کنترل گزارش تحلیلی از مجموعه عملکرد سالانه حوزه و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف وماموریت های اصلی
 • نظارت و تدوین برنامه های عملیاتی میان مدت و بلندمدت برای فعالیت های حوزه بهره برداری وحفاظت براساس جهت گیری ها وخط مشیهای کلان شرکت
 • الگوبرداری از بهترین ها جهت بهبود فرایندهای کاری
 • اجرای روش های اجرایی، دستورالعمل ها و سایر مستندات ابلاغ شده مصوب سازمانی
 • نظارت عالیه بر حسن اجرای تمامی پروژه های طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب
 • انجام سایر وظایف محوله در محدوده شغل و وظایف حوزه تحت مدیریت
 

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 28 فروردین 1400
 
 8822
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 54
 • بیشترین بازدید همزمان : 2616
 • بازدید امروز : 4,155
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 6,696,667
 • آخرین به روزرسانی : 30 خرداد 1403 12:05:04
 • شناسه IP شما : 34.239.151.124

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یزد - بلوار دانشجو - مجتمع ادارات - خیابان استاندارد
 • کدپستی : 8916188139
 • تلفن : 9 - 38258020 -035
 • فاکس : 38258046 -035
 • پست الکترونیکی : info[at]yzrw.ir
 • کد خدمات دستوری(USSD Code) : 6655*31070#*
 • سامانه تلفنی پیشگام : 31077-035