|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

چشم انداز و مأموریت شرکت

چشم انداز(Vision):

تأمین آب مطلوب و پایدار برای کلیه ذینفعان

 

مأموریتهای شرکت آب منطقه ای یزد

*حفاظت و پایش از منابع آب موجود

-حفاظت کمی و کیفی و بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی

*مدیریت تقاضای آب

-مطالعه، برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع آب جهت مصارف مختلف

-اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه چگونگی مصرف صحیح آب

-تلاش در جهت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف

*مدیریت عرضه آب

-توسعه منابع آب قابل دسترس

-توسعه،نگهداری و بهره برداری مناسب از تاسیسات آبرسانی و تامین آب

 

بیانیه رسالت (Mission Statement):

ما مصممیم در محیطی صمیمی از طریق مدیریت مشارکتی ، با اتکا به نیروی انسانی کارآمد و ارتباط با سایر مراکز علمی وبا استفاده از منابع اعتباری ملی ، مدیریت آب در استان یزد را با رسالت ذیل به انجام رسانیم:

شناخت ، مطـالعه ، توسعه ، حفاظـت مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب ، ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی ( به استثنای تاسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین ومقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی می باشیم.

به منظورنیل به اهداف مندرج دراساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود مجاز به انجام اقدامات زیر می باشد :

1- انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب.
2- تهیه واجرای طرح ها و پروژه های تامین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به شهرها وصنایع ، پایداری وایمنی سدها، مهندسی رودخانه‌ها، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی.
3- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وسازه های تامین و انتقال آب  .
4- بهره برداری ازمنابع آب در چارچوب سیاست ها ، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.
5- اجرای برنامه ها و مصوبات واموری که وزارت نیرو دراجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایرقوانین و مقررات مربوط به آب ( ازجمله مطالعات پایه حفاظت کمی وکیفی و نظارت بربهره برداری ازمنابع آب ) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید. 
6- کارگزاری وزارت نیرو درتخصیص آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف .
7- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و به کاربردن روش های جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب وتاسیسات و سازه های وابسته 
8- واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
9- تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخش های مختلف مصرف براساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیربط.
10- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب و سازه های آبی و  خدمات به مشترکان درراستای کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.
11- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی وخارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و سایر روش‌های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
12- جلب مشارکت مردمی و بخش غیردولـتی دراجرای طرح‌های توسعه منابع آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آب. 
13- همکاری واشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت. 
14- انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی درچارجوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

 

اهداف راهبردی:

 • استفاده از پسابها ، احیاء قنوات ،باروری ابرها و تعادل بخشی سفره ها
 • استفاده از منابع آبی خارج از حوزه
 • شناسائی و بهره برداری بهینه از منابع آبهای شور و غیر متعارف
 • افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد مصرفی آب
 • افزایش کارایی و کاهش تلفات در کلیه مراحل زنجیره استحصال تا مصرف
 • همزمانی و هماهنگی در اجرای طرحهای ذخیره‌سازی و تأمین آب با طرحهای آبرسانی به شهرها و صنایع و طرحهای مکمل آب
 • بهبود مدیریت مصرف آب کشاورزی
 • تحویل حجمی آب براساس سند ملی آب و توجه ویژه به الگوی زمانی بهینه مصرف (به ویژه در آبیاری) در بهره‌برداری از تأسیسات آبی و طرحهای تأمین آب
 • تعیین و کاربرد الگوی مصرف بر اساس رعایت مصرف «مطلوب و ضرور» با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی استان
 • بازچرخانی و استفاده از منابع آب غیرمتعارف (وضع مقررات لازم و فراهم نمودن زمینه‌های فنی و عملی استفاده مجدد از آب)
 • ایجاد سامانه‌های نوین تأمین و توزیع آب شرب (نظیر سیستمهای دوگانه و آب بسته‌بندی در مناطق فاقد آب با کیفیت بالا)
 • افزایش سهم بخش صنعت از کل مصرف آب برای تأمین نیازهای توسعه صنعتی کشور
 • اولویت بخشی به اعمال روشهای فراگیر مدیریت تقاضا و مصرف آب نسبت به مدیریت تأمین آب در تخصیص منابع مالی
 • اعمال مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و هماهنگی در مدیریت تأمین و مصرف آب
 • تعادل بخشی آبخوان‌های با بیلان منفی و کیفیت نامناسب
 • ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از طریق تمهیدات غیرسازه‌ای و سازه‌ای
 • انتخاب الگوی مناسب توسعه در مناطق با محدودیت آب نظیر توسعه صنعت محور، صنایع با نیازآبی کم، خدمات و کشت گلخانه‌ای واجد ارزش اقتصادی بالا
 • افزایش منابع در دسترس برای ترمیم منابع آبی از طریق استفاده تلفیقی از آبهای سطحی و زیرزمینی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب و  بکارگیری روشهای نوین استحصال آب
 • اولویت در اجرای برنامه‌های آبخیزداری در سدهای موجود و در دست ساخت به منظور جلوگیری از فرسایش و رسوبگذاری و حفظ پوشش گیاهی و کاهش سیلاب
 • الزام مجتمع‌های کشت و صنعت به کاهش آلاینده‌ها در پساب‌های کشاورزی
 • تخصیص پساب تصفیه شده به سرمایه‌گذار تصفیه‌کننده فاضلاب (با در نظر گرفتن حق خرید توسط دولت به قیمت کارشناسی در دشتهای ممنوعه)
 • افزایش ضریب ایمنی منابع آب و تأسیسات در دست بهره‌برداری تأمین آب شرب با اولویت حریم چاه‌های آب شرب منابع آب سطحی برای مصون‌سازی تأسیسات از خطر ورود آلودگی سریع
 • تعیین بستر و حریم، آزادسازی و حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و مسیل‌های استان
 • ایجاد نظام تخصیص برای مصارف الزامی (شامل: مصارف پایه شرب، صنعت، کشاورزی و پایه محیط‌زیست)
 • تخصیص آب به سایر مصارف در هر یک از حوضه‌های آبریز فرعی در قالب سازوکارهای اقتصادی (بازار رقابتی)
 • جابجایی تخصیص آب‌های با کیفیت بالا برای شرب و رفع کمبودها از طریق جایگزینی آب سایر مصارف با پساب‌های تصفیه شده
 • تشکیل بازار آب در جهت تقویت ارزش اقتصادی، تخصیص بهینه و تثبیت حقوق آب
 • تنوع بخشی در ضوابط و روشهای جلب سرمایه‌های بخش خصوصی و مشارکت بهره‌برداران آب در تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری از طرحهای عمرانی آب و کشاورزی
 • گسترش آگاهی عمومی و توسعه فناوری و تحقیقات با ویژگیهای: کاربردی، بوم سازگار، اقتصادی و مبتنی بر نیازهای فعلی و آتی
 • ظرفیت‌سازی و تربیت نیروی انسانی (و به‌هنگام‌سازی دانش و ارتقای مهارت آنان)
 • دستیابی به روشها و فناوری نوین جهانی (انتقال فناوری و دانش فنی ) و همگام‌سازی با روند سریع پیشرفت‌های جهانی
 • انجام تحقیقات کاربردی در زمینه‌های مرتبط

 تاریخ ثبت : 29 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 1 اردیبهشت 1400
 
 8525
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 29
 • بیشترین بازدید همزمان : 2616
 • بازدید امروز : 1,909
 • بازدید دیروز : 3,773
 • کل بازدید : 6,405,183
 • آخرین به روزرسانی : 29 فروردین 1403 13:18:40
 • شناسه IP شما : 44.201.97.0

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یزد - بلوار دانشجو - مجتمع ادارات - خیابان استاندارد
 • کدپستی : 8916188139
 • تلفن : 9 - 38258020 -035
 • فاکس : 38258046 -035
 • پست الکترونیکی : info[at]yzrw.ir
 • کد خدمات دستوری(USSD Code) : 6655*31070#*
 • سامانه تلفنی پیشگام : 31077-035