|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد

ردیف

نام شهرستان

مسئول دفتر

کد دفتر

آدرس

شماره تماس

1

اردﮐﺎن

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن اردﮐﺎﻧﯽ

72391056

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺪر آﺑﺎد-ﮐﻮﭼﻪ 104 ﻧﺒﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ 1

32235556–32239005
09133562004

2

اردﮐﺎن

سید محمد طاهرزاده

72391035

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺧﺎﺗﻤﯽ-ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ 8951814156

32237424-32237434
09133508972

3

اردﮐﺎن-اﺣﻤﺪآﺑﺎد

جواد دهقانی احمدآباد

72391048

اﺣﻤﺪ آﺑﺎد-ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ- ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ-ﺟﻨﺐ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺎره 5

32274334
09137470389

4

اﺑﺮﮐﻮه

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﻤﯿﺪی زاده

72391018

ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ-روﺑﺮوی ﻣﺴﺠﺪ آﻗﺎ

32829400 (ﻓﺎﮐﺲ) 09139518535-٣٢٨٢٨٩٠٠

5

ابرکوه-مهردشت

آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

72391005

ﺧﯿﺎﺑﺎن 9 ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ- دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺖ

32873535-32872939
09134521712

6

اﺷﮑﺬر

ﻣﻬﺪی دﻫﻘﺎﻧﯽ اﺷﮑﺬری

72391028

اﺷﮑﺬر-اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ

32722400-32723040
09133548974-32726970

7

بافق

شرکت سازان پردیس

72391050

بافق- خیابان پانزده خرداد- نبش میدان چهارده معصوم – روبروی بانک ملی

32429967 – 32421919
09132556730

8

بافق

سمانه سادات حسینی

72391052

ﺑﻠﻮار ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺟﻨﺐ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﻔﻠﯽ

32442850-32442860

09131582173

9

ﺑﻬﺎﺑﺎد

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯿﺎن

72391051

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻨﺐ دﻓﺘﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﻓﺠﺮ

32471113
09133516995

10

تفت-بخ

حجت صادقی بخی

ICT14

بخ – بلوار اصلی – مرکز مخابرات 

32672860

09131568340

11

زارچ

حسین خوشنویس

72391019

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﯽ 72 و 74

35276777-35276800

09132528860 - 09132528071

12

شاهدیه

ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﯽ راد

72391064

ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮز – ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ -ﺑﻌﺪ از ﻃﺎق ﻧﺼﺮت- ﺧﯿﺎﺑﺎن 8 ﻋﺪاﻟﺖ- ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرراه دوم - ﭘﻠﺎک 37

09131548332-35211720

13

ﻣﺮوﺳﺖ

ﻋﺎﻃﻔﻪ اﻟﺴﺎدات اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﺴﺐ

72391039

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم-ﺟﻨﺐ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

32584544
09133520748

14

هرات

صدیقه کاظمی نسب

72391055

میدان معلم- خیابان شهید صدوقی

35271919-32571221

09139696945

15

خاتم-چاهک

مهدیه رستمی

73391022

خیابان امام-بعد از کوچه گلستان دهم

32564091-32563740
09176303092

16

مهریز

داوود زارع

72391040

ﺑﻠﻮار ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ- ﺑﯿﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮐﻮﭼﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

32520099-32529040
09132583398

17

مهریز

محمدرضا زارع زاده مهریزی

72391105

مهریز-میدان امام حسین-خیابان طالقانی-قبل از ورزشگاه محصل-نبش کوچه تختی

32538120-32539120
09139546832

18

میبد

ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻧﮋاد

72391041

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ-روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ

32324322-32324132 09132527715-32329500

19

یزد

ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﮕﯽ ﻣﺮاﻋﯽ

72391062

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ دﺷﺘﯽ-ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺟﯽ-روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ-ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ دوازدﻫﻢ

38239112-38230610

09133542629( دهقان)  09137474116 ( بیگی)

20

یزد

ﻣﻠﯿﺤﻪ اﻣﯿﻨﯽ اﺻﻞ

72391020

ﺑﻠﻮار ﺧﺎﻣﻨﻪ ای – ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ 21

38202201-38202200

09133542096 (امینی)

21

یزد

محدثه کاظمی

72391001

بلوار پاکنژاد ـ کوچه بعد از پمپ بنزین ـ نبش کوچه 21

37267300-37267100

09135197240 (کاظمی)

 
* لطفاً با اصل کارت ملی به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با شرکت آب منطقه ای مراجعه شود.

 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1395
  آخرین به روزرسانی : 3 خرداد 1401
 
 8044
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 14
 • بیشترین بازدید همزمان : 177
 • بازدید امروز : 802
 • بازدید دیروز : 1,774
 • کل بازدید : 3,774,173
 • آخرین به روزرسانی : 4 خرداد 1401 09:03:50
 • شناسه IP شما : 3.236.97.59

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یزد - بلوار دانشجو - مجتمع ادارات - خیابان استاندارد
 • کدپستی : 8916188139
 • تلفن : 9 - 38258020 -035
 • فاکس : 38258046 -035
 • پست الکترونیکی : info[at]yzrw.ir
 • کد خدمات دستوری(USSD Code) : 6655*31070#*
 • سامانه تلفنی پیشگام : 31077-035