سه‌شنبه, 8 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
24577 اجراي طرح تكميل ظرفيت تاسيسات انتقال آب زاينده رودبه يزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1390/09/20 1419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/23

بازدید:1419

-- الحاقيه شماره 2ارزيابي كيفي اسقرار آزمايشگاه محلي كنترل عمليات خاكي وبتني در محل مخازن سنگاوي حراج قراردادها 817

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/22

بازدید:817

24149 الحاقيه شماره 1 ارزيابي كيفي اسقرار آزمايشگاه محلي كنترل عمليات خاكي وبتني در محل مخازن سنگاوي حراج قراردادها 834

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/18

بازدید:834

23880 نظارت عاليه و كارگاهي طرح تكميل تاسيسات انتقال آب زاينده رودبه يزد حراج قراردادها 1390/09/01 1026

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/15

بازدید:1026

23748 استقرارآزمايشگاه محلي جهت كنترل عمليات خاكي وبتني درمنطقه سنگاوي حراج قراردادها 1390/08/28 997

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/08

بازدید:997

22845 خريدوحمل 200هزار كيلوگرم كلر مايع با خلوص99/99% وانجام خدمات تست ورسوبزدايي30عددسيلندركلر حراج قراردادها 1390/08/18 763

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/07

بازدید:763