جمعه, 9 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پدافند غیرعامل
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
24577 اجراي طرح تكميل ظرفيت تاسيسات انتقال آب زاينده رودبه يزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1390/09/20 1422

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/23

بازدید:1422

-- الحاقيه شماره 2ارزيابي كيفي اسقرار آزمايشگاه محلي كنترل عمليات خاكي وبتني در محل مخازن سنگاوي حراج قراردادها 820

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/22

بازدید:820

24149 الحاقيه شماره 1 ارزيابي كيفي اسقرار آزمايشگاه محلي كنترل عمليات خاكي وبتني در محل مخازن سنگاوي حراج قراردادها 840

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/18

بازدید:840

23880 نظارت عاليه و كارگاهي طرح تكميل تاسيسات انتقال آب زاينده رودبه يزد حراج قراردادها 1390/09/01 1029

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/15

بازدید:1029

23748 استقرارآزمايشگاه محلي جهت كنترل عمليات خاكي وبتني درمنطقه سنگاوي حراج قراردادها 1390/08/28 1001

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/08

بازدید:1001

22845 خريدوحمل 200هزار كيلوگرم كلر مايع با خلوص99/99% وانجام خدمات تست ورسوبزدايي30عددسيلندركلر حراج قراردادها 1390/08/18 771

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/08/07

بازدید:771