شنبه, 3 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

ژيارديا و کريپتوسپوريديوم در آب آشاميدني

آلودگي آب

ژيارديا وکريپتوسپوريديوم ازجمله انگلهاي ميکروسکوپي هستند که ميتوان آنهارا درآب مشاهده نمود.ژيارديا عامل يک بيماري روده اي بنام ژيارديازيس يااصطلاحاً»تب سگ آبي» وکريپتوسپوريديوم عامل بيماري مشابهي بنام کريپتوسپوريديوزيس مي باشد.هردوانگل کيستهايي توليد مي کنند که درشرايط محيطي سخت ونامساعد مقاومند.کيستها پس ازبلعيده شدن شروع به رشد وتکثير نموده وموجبات بيماري را فراهم مي نمايند.انگلها پس ازتغذيه،کيستهاي جديدي تشکيل مي دهندکه ازآن پس درمدفوع زندگي خود راسپري مي نمايند.مطالعه برروي اشخاص داوطلب نشان داده است که هضم فقط تعداد بسيار کمي ازکيستها باعث ابتلا به بيماري مي گردد.

كاربرد ازن در تصفيه آب آشاميدني

تصفيه آب آشاميدني
يكي از اساسي ترين اهداف تصفيه آب گند زدائي يا ضد عفوني نمودن آب جهت مناسب نمودن براي شرب مي باشد. تاكنون براي گند زد ائي آب روشهاي مختلفي ارائه گرديده است كه مهمترين آنها كلرزني ، ازن زني واستفاده از دي اكسيد كلر ، برم ، يد ونيز اشعهUV  مي باشد...

بهداشت شغلي؛ زيربناي بهبود و ارتقاي بهره‌وري در سازمان‌ها

سلامت كارمندان و كاركنان سازمانهاي اداري
در حوزه و محيط كار، رعايت بهداشت شغلي و برقراري شيوه و روش هاي علمي در زمينه استقرار اين بهداشت از اهميت خاصي برخوردار است. رعايت بهداشت شغلي علاوه بر اينكه سلامت كارمندان و كارگران و همه كاركنان را در سازمانهاي اداري حفظ مي‌كند بلكه عاملي در جهت بهبود بهره‌وري و انجام دادن امور كيفي در سازمان‌ها است.