شنبه, 3 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

ردیف

نام شرکت حفاری

نام و ناخانوادگی مدیرعامل

تلفن تماس

تلفن همراه

رتبه

1

شرکت حفاری آبدشت

حسین شیخ زاده

7256073

09131534666

ــ

2

شرکت حفاری صدر آب

حاج محمد علی رضائی

7248369-7246741

09131515549

4

3

شرکت حفاری قنات کویر

حاج محمد علی رضائی

7246741-7248369

09131510754

5

4

شرکت حفاری روش آب ایرانیان

سید محمد نوران

6234406-8246709

09131547354

5

5

شرکت حفاری آب سنج

اسحاقیه

8222958-8249818

09131531015

5

6

شرکت حفاری  آبستا

سهراب آذریان

5253656-5254817

09131515784

5

7

شرکت حفاری فوران آب

مدارائی

6236641-6266186

09133515602

ــ

8

شرکت حفاری تکرود

مهدی اخوان

ــ

09133537928

ـ

9

شرکت حفاری کاوش آب سمن

محمدعلی رضائی

7246741-7248369

09131517758

ــ

10

شرکت سیمین رود

فراز

7244123-7244580

09131512038

5

11

شرکت حفاری عمران

رمضانعلی رضائی

7257273-7245245

09131517404

5

12

شرکت حفاری وفور آب

خدامراد ظهرابیان

7247906-7247928

09131511332

4

13

شرکت حفاری صنعتی معدنی شهداب

محمدرضا شایقی

5241840

09131522427

1

14

شرکت حفاری آبگونه

قاسمی

5256201-7244624

09131512358

5

15

آبشار کویر

حسین رضائی

7241826

09131517627

5

16

شرکت حفاری شهدآب پارس

محمد صادقی سرچشمه

5249929

09131521743 (کریمی)

09131534829(صادقی)

5

17

شرکت پردیس ابرکوه

محمد نثاری اشکذری

03526822874

09131520840 (نعمتی زاده)

 
آخرین به روزرسانی: 1393/10/01