|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

عملکرد معاونت حفاظت و بهره برداری

عملکرد امور حفاظت منابع آب استان از مهر ماه 66 لغایت پایان 97

 

فعالیت

تقاضای رسیده

رسیدگی به شکایت

اخذ نمایندگی دادستانی

صدور اخطاریه

تعداد کارشناسی

تعداد بازدید

پر کردن چاه

کشیدن منصوبات غیرمجاز

توقیف دستگاه حفاری

جلوگیری از حفاری غیرمجاز

شناسایی چاه غیرمجاز

پلمپ چاه

نظارت بر حفاری

تحویل گرفتن چاه(پایان حفاری)

نظارت بر آزمایش پمپاژ

نظارت بر نصب منصوبات

میزان کاهش آبدهی

اندازه گیری چاه پیزومتر

نمونه برداری از منابع آبی

تعداد نامه سوخت صادره

جمع کل

81217

2924

1375

5289

43512

112600

1537

1416

569

1384

812

1729

2981

1811

1219

5084

3197.3

8513

18314

1711


عملکرد یکساله 1397 معاونت حفاظت و بهره برداری

 

 

الف : عملکرد حفاظت و بهره برداری

1 - پروانه حفر صادره

21

مورد

 

15- شناسایی چاه غیرمجاز

38

مورد

2 - صدور مجور تغییر محل

102

"

16- پلمپ چاه

135

"

3 - صدور مجوز کف شکنی

50

"

17- نظارت بر حفاری

93

"

4- صدورپروانه حفرچاه بجای قنات

4

"

18- نظارت بر نصب منصوبات

344

"

5- صدور مجوز لایروبی

16

"

19- میزان کاهش آبدهی

285/7

لیتر بر ثانیه

6- تقاضای رسیده

8411

"

20- نمونه برداری از منابع آبی

1240

مورد

7 - رسیدگی به شکایات

133

"

21- تعداد نامه سوخت صادره

102

"

8 - اخد نمایندگی دادستانی

141

"

22- تحویل گرفتن چاه (پایان حفاری)

88

"

9- صدور اخطاریه

958

"

23- نظارت برآزمایش پمپاژ

81

"

10 - تعداد کارشناسی

3038

"

24- مجوزبرقی نمودن چاهها

16

"

11- پرکردن چاه غیرمجاز

56

"

25- تعدادبازدیدهای گروههای گشت

7971

"

12- کشیدن منصوبات غیرمجاز

41

"

26-تعداد کنترل بازدید :

2577

"

13- توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز

25

"

27-قرارداد فروش آب و اشتراک

266

عدد

14- جلوگیری از حفاری غیرمجاز

33

مورد

 

28-قراردادهای جبران اضرار

455

عدد

 

29-تهیه گزارشات عملکرد طرح تعادل بخشی  سال 1397 به صورت هفتگی و ماهانه و تحویل گزارش به کارشناسان محترم شرکت مدیریت منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو

30-شرکت مستمر در جلسات کارگروه مسکن و شهرسازی

31-نظارت بر عملیات گروه گشت و نظارت و بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران گروه گشت

32- انسداد چاه های غیر مجاز و نظارت و بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران 

ب : واحد مهندسی رودخانه

1- تعیین حریم و بستر رودخانه ها بصورت موردی 319 مورد

2- تعیین حریم و بستر رودخانه ها بصورت سرتاسری حدود 12  کیلومتر 

3- میله کوبی و رپرگذاری حریم و بستر رودخانه ها  حدود 44 کیلومتر 

4- پاسخ به نامه های ادارات،متقاضیان وغیره 248 مورد

5- صدور اخطاریه به متجاوزین به حریم و بستر رودخانه ها 58 مورد

6- صدور اخطاریه و معرفی به مراجع قضایی 5 مورد

7- اجرای حکم قلع و قمع 24 مورد

8- هماهنگی و شرکت درجلسات دادگاه  5 مورد

 

 

ج : خلاصه اقدامات انجام گرفته در واحد حفاظت کیفی 

1- کارشناسی انجام شده در زمینه جلوگیری از آلودگی منابع آبی توسط واحدهای مختلف آلاینده شامل واحدهای صنعتی، دامداریها و غیره:  182 مورد

2-نمونه برداری از منابع آبی استان : 97 مورد

3-کارشناسی مکان استقرار کارخانجات و محل های دفن زباله : 26 مورد

4-بازدید از واحدهای آلاینده (اجرای ماده 134 و بند «ج» ، ماده 104) : 88 مورد

5-تعیین حریم کیفی چاهها و قنوات آب شرب : 62 مورد

6-شرکت در جلسات مختلف : 56 مورد

7-پاسخ به نامه ها و مکاتبات انجام شده : 149 مورد

8-برنامه ریزی و کنترل کیفیت و نظارت بر بازچرخانی پساب تصفیه شده : 15 مورد

 

 

د : اقدامات انجام شده در واحد سد و شبکه 

بخش کنترل و پایداری

1- قرائت ابزار دقیق کنترل و پایداری سد نهرین به شرح ذیل

    1-1- پیزومترهای کاساگراند 156 مورد

    1-2- نشت سنجها 1664 مورد

2- بازرسی های مشاهده ای تمامی ابنیه و تاسیسات هر سد 36 مورد

3-تهیه و ارسال گزارش بازرسی مشاهده ای سه ماهه سدهای طبس به شرکت مدیریت منابع آب ایران 4 مورد

 

بخش بهره برداری ، هیدرولوژی و هواشناسی

1- تنظیم و یا تغییر خروجیهای سد در مواقع گرفتگی خروجی یا تغییرات آورد رودخانه و یا بنا به درخواست پیمانکاران خط انتقال 35 مورد

 2- انجام محاسبات لازم جهت تعیین احجام تبخیر ، حجم مخزن ، سطح دریاچه ، تغییرات حجم مخزن سد، ورودی، خروجی شرب، خروجی کشاورزی ، میزان نشتی ، سرعت وزش باد و غیره به صورت روزانه 1095 مورد شامل  13140 محاسبه

3-بررسی صحت اطلاعات هواشناسی و بهره‎برداری دریافت‎شده ازهرسد بصورت روزانه 1095مورد

 4-وارد کردن اطلاعات هواشناسی ، هیدرولوژی و بهره برداری هر سد به صورت روزانه در سایتهای    http ://dams. Wrm.ir 1095 مورد که شامل 16371 داده میباشد.

5- قرائت ایستگاههای هواشناسی و تبخیر سنجی سدها 3285 مورد

6-  قرائت اشل مخزن به صورت روزانه ودرمواقع سیلابی 1176  مورد 

7-اندازه گیری دبی رودخانه  کریت در محل ورودی سد با مولینه 10 مورد

8-اندازه گیری دبی رودخانه  نهرین در محل ورودی سد و ورودی شهر با مولینه 1 مورد

9- نظارت و کنترل در آبگیری سیلابها 4 مورد

10-ارسال گزارش منابع و مصارف سدهای نهرین و دره بید از طریق پست الکتریونیکی به شرکت مدیریت منابع آب ایران 6 مورد

11-بازنگری برنامه مدیریت منابع و مصارف سدها و ارسال به شرکت مدیریت منابع آب‎ایران 2 مورد

 

بخش اجرایی

 

1-تهیه اسناد مناقصه پروژه آسفالت جاده دسترس و بازسازی تاسیسات سد دره بید

2-پیگیری مناقصه پروژه آسفالت جاده دسترسی و بازسازی تاسیسات سد دره بید

3-پیگیری ترک تشریفات مناقصه در ارتباط با پروژه آسفالت جاده دسترس و بازسازی تاسیسات سد دره بید

4- نظارت بر پروژه آسفالت جاده دسترسی و بازسازی تاسیسات سد دره بید طبس شامل  

 • نظارت بر سطح و کوبیدن جاده دسترسی به سد دره بید
 • آسفالت جاده دسترسی به سد
 • تعمیر تاسیسات هیدرومکانیک داخل برج آبگیر
 • نصب 5 عدد تبر برق بر روی تاج سد و در محوطه
 • بالا کشیدن پمپ کف کش و لوله های داخل برج آبگیر
 • نصب پمپ کف کش جدید در داخل برج
 • نصب پروژکتورها و تابلوهای برق
 • بررسی صورت وضعیت قرارداد
 •  جمع آوری مصالح ریخته شده بر روی تاج  و محوطه سد
 • تعمیر پروژکتورها
 • کابل کشی داخل لوله ها

5- پیگیری  روند مطالعه و رفع آلودگی از مخزن سد دره بید طبس توسط پویندگان محیط زیست

6- بررسی گزارشات ارسالی از مشاور پروژه مطالعه رفع آلودگی از مخزن سد دره بید طبس

7-پیگیری تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی شرکت هیدروسازان سپاهان

8- پیگیری تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی شرکت راه و ساختمان توسعه طبس گلشن

9-ارائه گزارش عملکرد توسط کارشناسان شرکت مهندسین مشاور پویندگان محیط زیست در محل سد دره بید در حضور اعضای کمیته فرابخشی حفاظت کیفی منابع آب

10-ارائه گزارش عملکرد توسط کارشناسان شرکت مهندسین مشاور پویندگان محیط زیست در محل آمفی تئاتر شرکت در حضور اعضای کمیته فرابخشی حفاظت کیفی منابع آب و کمیته بررسی طرح‎ها

11-پیگیری رفع نواقص پروژه آسفالت جاده دسترسی و بازسازی تاسیسات سد دره بید طبس

12-نصب پروژکتور 400 وات در سد نهرین

13-حصارکشی اطراف ایستگاه کلیماتولوژی سد نهرین

 

و:  عملکرد گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی

 

1-شرکت درجلسات مکان یابی شن و ماسه و خاک در مناطق مختلف استان  28 مورد

2- بررسی نقشه طرح براشت متقاضیان کارگاه شن و ماسه 2 مورد یک مورد به طول 10 کیلومتر

3- بازدید از بندهای تغذیه مصنوعی و نظارت بر لایروبی و تحویل بند 78 مورد

4- پاسخ به نامه های و تهیه گزارشات 893 مورد

5- شرکت در جلسات 142 مورد

6- بازدید از معادن شن و ماسه  49 مورد

7- نظارت مستمر بر پروژه دیوار ساحلی ده بالا

8- نظارت مستمر بر مطالعه تعیین و حریم بستر رودخانه دربحص و ارزانک خضر آباد

9- مسئولیت و پیگیری کارهای مربوط به چاههای اضطراری

10- تسهیل گر 5S سیستم مدیریت  در قسمت حوزه آب و پیگیری کارهای مربوط به آن

11- رابطه سیستم 5S مدیریت قسمت معاونت حفاظت و بهره برداری و کارهای مربوطه آن

 تاریخ ثبت : 3 دی 1393
  آخرین به روزرسانی : 29 بهمن 1398
 
 
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 32
 • بیشترین بازدید همزمان : 177
 • بازدید امروز : 2,531
 • بازدید دیروز : 4,441
 • کل بازدید : 2,144,203
 • آخرین به روزرسانی : 21 اردیبهشت 1400 12:43:08

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یزد - بلوار دانشجو - مجتمع ادارات - خیابان استاندارد
 • کدپستی : 8916188139
 • تلفن : 9 - 38258020 -035
 • فاکس : 38258046 -035
 • پست الکترونیکی : info[at]yzrw.ir
 • کد خدمات دستوری(USSD Code) : #31077*6655*
 • سامانه تلفنی پیشگام : 31077-035