دوشنبه, 6 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد

دربیستمین جلسه کمیسون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد، اهداف سیستم مدیریت یکپارچه در سال جاری تصویب شد.

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد

دربیستمین جلسه کمیسون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد، اهداف سیستم مدیریت یکپارچه در سال جاری تصویب شد.


برخورد جدی با عوامل آلوده کننده آب

برخورد جدی با عوامل آلوده کننده آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که طبق قانون تمام موسسات و شرکت هایی که از آب استفاده می کنند، موظف هستند با نصب تجهیزات لازم مانع آلودگی محیط زیست شوند،...
کمیسیون مورخ 980229

کمیسیون 980229

کمیسیون مورخ 980229

کمیسیون

کمیسیون مورخ 980224

کمیسیون 980224

کمیسیون مورخ 980224

کمیسیون 980224

مصوبات مورخ 98/02/17

مصوبات مورخ 98/02/17

مصوبات مورخ 98/02/17

کمیسیون

مصوبات مورخ 98/02/15

مصوبات مورخ 98/02/15

مصوبات مورخ 98/02/15

کمیسیون

مصوبات مورخ 980208

مصوبات مورخ 980208

مصوبات مورخ 980208

کمیسیون