یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
تحویل حجمی آب در 10 دشت ممنوعه و بحرانی استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد عنوان کرد:

تحویل حجمی آب در 10 دشت ممنوعه و بحرانی استان

محمد مهدی جوادیان زاده در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان گفت: تحویل حجمی آب و نصب صددرصدی کنتورهای هوشمند بر تمام چاههای کشاورزی در 10 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی...

کمیسیون مورخ 980224

کمیسیون 980224

کمیسیون مورخ 980224

کمیسیون 980224

مصوبات مورخ 98/02/17

مصوبات مورخ 98/02/17

مصوبات مورخ 98/02/17

کمیسیون

مصوبات مورخ 98/02/15

مصوبات مورخ 98/02/15

مصوبات مورخ 98/02/15

کمیسیون

مصوبات مورخ 980208

مصوبات مورخ 980208

مصوبات مورخ 980208

کمیسیون