یکشنبه, 10 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 99
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عملکرد وزارت نیرو-مخازن سد
عملکرد وزارت نیرو-سد
هر هفته الف ب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
30/98/34892 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و نصب ملزومات سه ایستگاه حفاظت کاتدیک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/01/18 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/13

بازدید:29

30/98/34892 مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت وتوسعه سوله ایستگاه پمپاژ شماره مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/01/18 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/13

بازدید:23

30/98/34388 شناسایی سرمایه گذار جهت بهره برداری از پساب تصفیه خانه موجود شهر یزد به میزان یک میلیون متر مکعب در سال به منظور ایجاد دریاچه مصنوعی جهت فعالیتهای گردشگری ارزیابی مدیریت قراردادها 1399/02/15 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/10

بازدید:31

30/98/30201 شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد ارزیابی مدیریت قراردادها 1399/01/31 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/28

بازدید:286