سه‌شنبه, 25 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98/4019 الحاقیه شماره یک مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل ونقل مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/10

بازدید:40

30/98/9500 الحاقیه شماره یک مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی اداری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/10

بازدید:20

98/4016 الحاقیه شماره یک مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی نظافت وتنظیف مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/10

بازدید:22

30/98/8738 مزایده فروش کالاهای مازاد شامل 4 دستگاه اسکنر و 20دستگاه کامپیوتر مستعمل مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/15 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/04

بازدید:31

30/98/8242 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نقلیه و حمل ونقل به صورت حجمی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/15 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/30

بازدید:33

30/98/8242 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ،تکثیر ،نامه رسانی ،دبیرخانه ،ثبت نامه ها ،پاسخگویی به تلفن و ارباب رجوع و.... مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/15 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/30

بازدید:30

30/98/8242 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت و تنظیف ،آبدارخانه نگهداری ساختمان و اپراتوری چاه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/15 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/30

بازدید:28