چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رویداد آبی شهرستان میبد
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
9094 الحاقیه شماره یک شرایط مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی اداری -خدمات پشتیبانی نظافت و تنظیف -الحاقیه شماره دو واگذاری امور حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/26

بازدید:255

8569 حفاری چهار حلقه چاه و تجهیز اتصال و ساخت اتاقک سرچاهی در منطقه چرخاب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/09 284

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/21

بازدید:284

8036 واگذاری خدمات امور نقلیه و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/31 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:246

8036 واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت وتنظیف،آبدارخانه و نگهداری ساختمان و اپراتوری چاهها مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/31 304

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:304

واگذاری امور خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ،تکثیر،نامه رسانی،دبیرخانه ،ثبت نامه ها ، پاسخگویی به تلفن و ... مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/31 236

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:236

729 احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/24 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/04

بازدید:266