شنبه, 10 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رویداد آبی شهرستان مهریز
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

 

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد (سال 1398)

 

1-تدوین برنامه جامع مدیریت عرضه و  تقاضا در بخش های مختلف مصرف کننده آب استان یزد

2-استفاده ازپتانسیل های اجتماعی جهت حل مناقشات آبی درراستای مدیریت پایدارمنابع آب

3-تعیین ارزش اقتصادی آب در قیمت تمام شده محصولات گروههای مختلف صنعت ، کشاورزی ،معدن و خدمات در استان یزد

4-ارزیابی و پهنه بندی کیفی  آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی

5-میزان تاثیر گوراب ها و بند های تغذیه مصنوعی و استخر ها و مخازن ذخیره ای اجرا شده بر منابع آب زیرزمینی

6-استخراج سطح زیر کشت زراعی، باغی و گلخانه ای استان به تفکیک شهرستان و محدوده مطالعاتی، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی کاهش و افزایش سطوح کشت

7-بررسی میزان فرونشست دشت های استان در بازه ده سال گذشته با استفاده از تصاویر راداری

8-پروژه تعیین سقف کف شکنی دشتها

9-روش شناسی ارزیابی و آسیب پذیری طرح احیا و تعادل بخشی یکی از آبخوانهای یزد و ارائه راهکار

10-بررسی اثرات ملموس و ناملموس بناها و سازه های تاریخی آبی در مدیریت منابع آب استان

11-بررسی میزان مصرف آب در صنایع مختلف و غالب استان و مقایسه آن با استاندارهای بین المللی و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف

12-تدوین طرح جامع مدیریت عرضه و تقاضای آب استان (با  لحاظ سناریوهای مختلف توسعه استان(رشد جمعیت، رشد صنعت و...))

13-جمع آوری تجارب و پتانسیل یابی سازگاری با کم آبی  استان یزد

14-تغییرات کمی و کیفی شبکه آب شرب شهرهای تحت پوشش استان یزد ناشی از تعرض به خطوط انتقال آب و اثر گذاری آن بر سلامت روان/جسم جمعیت تحت پوشش
آخرین به روزرسانی: 1398/07/01