چهارشنبه, 27 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

اطلاعات کلیه قراردادهای دردست اقدام  دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای یزد
ردیف عنوان قرارداد نام و شماره ردیف طرح (درصورتیکه از محل طرح های عمرانی باشد) نام مشاور یا پیمانکار درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 1396
1 اندازه گیری منابع انتخابی و چاههای مشاهده ای در سطح استان جاری روداب پایدار 0
2 آماربرداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی شرقی استان یزد طرح احیا و تعادل بخشی1307006104 روداب پایدار 60
3 آماربرداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی غربی استان یزد فارساب صنعت 40
4 نظارت برآماربرداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان یزد آبان رود تدبیر 20
5 مطالعات تکمیلی آبهای غیر متعارف در محدوده مطالعاتی کویر درانجیر  طرح های تامین و انتقال آب1307003122 سرزمین قنات قم 0
6 خرید و نصب دیتالاگردرون چاهی طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033  کنترل توان  
7 خرید و نصب دیتالاگردرون چاهی آبتین  
8 خرید و نصب دیتالاگردرون چاهی آریا سپند  
9 حفاری 6 حلقه چاه پیزومتر آبگونه  
10 لایروبی و مرمت  18 حلقه چاه پیزومتر  آبگونه  
11 حفاری  8حلقه چاه پیزومتر آبگونه  
         
12 مرمت ایستگاه های هواشناسی  الکترونیکی چاه ارت و تابلو شیر برقی جاری آریا سپند مهریز  
13 خرید و نصب دیتالاگر باران سنجی طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033 سارامین  
14 خرید و نصب و راه اندازی ۱۱ ایستگاه باران و ۴ ایستگاه تبخیر سنجی سیستم های جامع خودکار  
15 ارتقا و پشتیبانی سامانه پایاب جاری کبری سامانه  
16 بسترسازی و احداث دیوار مقطع کنترل طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033 توسعه سرای آریا  
17 مرمت و رنگ آمیزی ایستگاه ها طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033 تلاش گستران  
18 پشتیبانی از سرور  جاری زرین افزار خراسان  
19 خرید دیتالاگر و سنسورهای هواشناسی طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری به شماره 1307006033 زرین افزار خراسان  
20 خرید تجهیزات مکانیکی ایستگاههای هواشناسی ایلومنیت  
21 توسعه 4 ایستگاه هواشناسی تلاش گستران