چهارشنبه, 27 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

جدول خلاصه عملکرد گروه مطالعات آبهای سطحی در6 ماهه اول سال 1397

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

1

ساخت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی

--

2

دیواره سازی و احداث پل تلفریک

--

3

بستر سازی رودخانه­ها ( رودخانه شوربهاباد)

1 مورد

4

اقدام بمنظور تجهیز شبکه سنجش آبهای سطحی به سیستم الکترونیکی شامل خرید ادوات و قطعات اندازه گیری ایستگاههای آب و هواشناسی و نصب و راه اندازی (خرید 4دستگاه سیستم کامل هواشناسی و 11دستگاه باران سنج دیتالاگر)

15 مورد

5

بازدید و کنترل آماربرداری از ایستگاههای سنجش آبهای سطحی

220 مورد

6

اندازه گیری دبی رودخانه ها

14 مورد

7

برداشت نمونه جهت آنالیز شیمیایی و میزان رسوب مواد معلق

25 مورد

8

برف سنجی از ایستگاههای برف سنجی

--

9

کالیبراسیون ادوات و تعمیر و نگهداری از شبکه سنجش آبهای سطحی

18 مورد

10

مقطع برداری از رودخانه­ها و سیلابهای اتفاق افتاده

2 مورد

11

شارژ  و دشارژ بارانسج­های ذخیره­ای

5 مورد

12

تهیه گزارش­های فنی و آماری

5 جلد

13

ارائه خدمات آماری به متقاضیان

50 مورد

14

بررسی و کنترل آمار ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی سطح استان بصورت ماهیانه وسالیانه

74 ایستگاه

15

کنترل بانک اطلاعاتی آبهای سطحی و تصحیح و تکمیل آنها

20000رکورد

16

دریافت آمار و اطلاعات از سیستمهای الکترونیکی و کنترل آنها (13 ایستگاه تبخیرسنجی و12 ایستگاه بارانسنجی )

15 ایستگاه

17

تهیه گزارشهای موردی و تحلیل بارندگی ماهیانه

ماهیانه