پنجشنبه, 14 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 99
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عملکرد وزارت نیرو-مخازن سد
عملکرد وزارت نیرو-سد
هر هفته الف ب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

اطلاعات طرح های معاونت توسعه و آبرسانی

 

ردیف

عنوان طرح

عنوان پروژه

نام مشاور یا پیمانکار

1

آبرسانی به ابرکوه

ـ قطعه اول طرح انتقال آب بصیرون به ابرکوه

شرکت پارت پاریاب

ـ قطعه دوم طرح انتقال آب بصیرون به ابرکوه

شرکت پارت پاریاب

ـ مخزن 5000 مترمکعبی

همیاری شهرداریها

2

آبرسانی از چاههای چرخاب

ـ اجرای مسیر اول با تجهیز 12 حلقه چاه

شرکت کاریز آروین

ـ اجرای مسیر دوم با تجهیز 11 حلقه چاه

شرکت کاریز آروین

3

ساختمان سد کریت و شبکه آبیاری و زهکشی

ـ ساختمان سد کریت

شرکت  اویول

ـ خط انتقال آب کریت به روستای کریت

شرکت سارال

ـ بند انحرافی سد کریت

شرکت اهرام یزد

ـ اجرای ساختمان نگهداری سد کریت

شرکت تمام نمای طوس

4

ساختمان سد نهرین

ـ ساختمان سد نهرین

شرکت اویول

ـ تکمیل ساختمان سد نهرین

شرکت سارال

5

آبرسانی به طبس

ـ خط انتقال آب اصفهک به طبس

شرکت یزد گردون

ـ خط انتقال آب سد نهرین به تصفیه خانه

شرکت هیدروسازان

ـ مخزن 1000 مترمکعبی طبس

شرکت توسعه طبس گلشن

ـ اجرای تصفیه خانه

شرکت فرایند کاو

6

طرح های کوچک تامین آب

 

 

7

آبرسانی به شهرکها و واحدهای صنعتی از مخازن میبد و اردکان

ـ مخزن 2000 مترمکعبی سنگاوی

شرکت سارال

ـ آبرسانی به شهرک های صنعتی اردکان

شرکت پارس بن لاد

8

مطالعه و تامین انتقال  آب

ـ مطالعات مرحله اول خط دوم

مهاب قدس

ـ افزایش ظرفیت خط

مهاب قدس

ـ مطالعات انتقال آب چشمه‌های دره‌بید به مخزن مجاور سد

مهاب یزد

9

افزایش ظرفیت خط

ـ خرید الکتروموتور

شرکت توربوژنراتور

ـ خرید پمپ و سایر تجهیزات

شرکت پتکو

10

آبرسانی به شهر تفت

ـ خط انتقال آب از شحنه تا زین آباد

شرکت یزد گردون

ـ مخزن 1000 مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ زین آباد

همیاری شهرداریها

ـ مخزن 1000 مترمکعبی سفید کوه و مخزن 2000 مترمکعبی دانشگاه آزاد

شرکت رهساز نما

ـ خط انتقال آب ازمخزن سفیدکوه تا مخزن میرسیدمحمدتفت

چلیم گستر

11

آبرسانی و تامین آب شرب شهرکهای صنعتی

ـ احداث مخزن 2000 مترمکعبی و بخشی از مسیر خط انتقال آب شهرک صنعتی حاجی آباد

شرکت یزد گردون

ـ تکمیل تاسیسات جنبی و آبرسانی مخزن 2000 مترمکعبی

شرکت عمران اترک

ـ  اجرای خط لوله شهرک صنعتی حاجی آباد و صنایع مستقر در مسیر

شرکت یزد گردون

12

احداث مخزن 100 هزار مترمکعبی یزد

احداث مخزن 100 مترمکعبی یزد

شرکت فلار

13

ساختمان سد هرات

ساختمان سد هرات

پارس گرما

14

ساختمان بند ذخیره‌ای مروست

مطالعات مرحله اول و دوم بند ذخیره‌ای

مشاور پورآب

15

آبرسانی خط دوم زاینده‌رود به یزد

ـ مطالعات مرحله دوم طرح

مهاب قدس

ـ مطالعات نقشه برداری مسیر

ــ

ـ مطالعات ژئوتکنیک

ــ

 

« فهرست اهم اقدامات انجام گرفته از سال تاسیس شرکت1366تا 1389»‌

 

طرح های عمرانی و مطالعاتی اجرا شده:

-     بهره برداری از طرح آبرسانی به شهرک صنعتی یزد

-     افتتاح ساختمان بهره برداری طرح زاینده رود

-     اجرا و بهره برداری از سد کریت

-     اجرا و بهره برداری از سد نهرین

-     اجرا و بهره برداری از طرح انتقال آب از سازند سخت به ابرکوه

-     اجرا و بهره برداری از طرح انتقال آب از اصفهک به طبس

-     تأمین آب تفت و احداث سه باب مخزن 3000 متر مکعبی

-     احداث ساختمان بهره برداری سد کریت

-     آبرسانی از قطروم به بافق

-     آبرسانی از فراغه به ابرکوه

-     تکمیل مطالعات تغذیه مصنوعی ابرکوه

-     مطالعات جامع تغذیه مصنوعی طبس

-     مطالعه مرحله اول سد مخزنی هرات

-     مطالعات انتقال آب بصیرون به ابرکوه

-     بازسازی کانال انتقال آب مشیر

-     احداث کانال انتقال آب شرق مروست

-     مطالعات انتقال آب از سرشاخه های کارون به یزد

-     آبرسانی و تأمین آب شرب شهرهای زارچ – اشکذر – بافق – بهاباد – هرات و مروست

-     آبرسانی به نیروگاه خورشیدی و شهرک صنعتی حاجی آباد

-     جلوگیری از خطرات ناشی از سیل

-     اجرای قطعه اول و دوم خط انتقال آب سد کریت

-     مطالعه آبرسانی به شهرها

-     حفاری های اکتشافی در سطح استان بمنظور تأمین آب (بافق – اردکان – ابرکوه و مهریز)

-     مطالعات انتقال آب از سد نهرین به طبس

-     آبرسانی به بخشی از صنایع اردکان

-     اجرای پروژه اصلاح قنات نهرین

-     مطالعات انتقال آب از خروان به سد دره بید

-     مطالعات مرحه دوم سد مخزنی هرات

-     مطالعات مرحله اول سد مخزنی مروست

-     آبرسانی از چاههای چرخاب به یزد ( مسیر اول ) و احداث مخزن 20000 متر مکعب

-     عملیات اجرایی انتقال آب از سد نهرین به طبس به طول 18 کیلومتر

-     عملیات اجرایی انتقال آب از سد کریت به کریت به طول 25 کیلومتر

-     تکمیل سرریز جاده دسترسی سد نهرین

احداث مخازن و اتصال آنها به شبکه آب شهر از قبیل

-     سه باب مخزن 20000 متر مکعبی در شحنه – مخزن 6000 متر مکعب قاسم آباد

مخزن 5000 متر مکعبی شماره یک صفائیه –  مخزن 5000 متر مکعبی مروست

مخزن 10000 متر مکعبی یزد – مخزن 3000 متر مکعبی اشکذر – مخزن 3000 متر مکعبی بهاباد – مخزن 5000 متر مکعبی بافق – مخزن 3000 متر مکعبی نیر

-     حفر 14 حلقه چاه در قاسم آباد و اجرای خطوط جمع آوری

-     حفر 23 حلقه چاه در منطقه چرخاب

-     حفر 9 حلقه چاه در منطقه یزد گرد

-     حفر چهار حلقه چاه آهکی درمنطقه بصیران اقلید

-     احداث کانال انتقال آب بهاباد

-     - احداث مخزن 20000 شحنه

-     احداث یک باب مخزن ده هزار متر مکعبی در طبس

 احداث بندهای تغذیه مصنوعی در استان از قبیل :

-  بند تغذیه مصنوعی بهادران – ابرکوه (2 بند ) – بهاباد – تلخ آباد– موگردی ( 15 بند )  مروست ( 2 بند ) – دم کفتار اردکان – عقدا – صادق آباد ( 3 بند ) هرات ( 2 بند ) – خرانق – نیر – دربید – عباس آباد